Log ind   |  
Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Næsby Vandværk:

Næsby Vandværk 
Stærehusvej 100
5270 Odense N
Telefon: 66 18 70 46
Kontortid: mandag - torsdag kl. 8-12
Drift: Henning Jensen: 40 16 04 46
E-mail: nv@nvvand.dk

 


Priser Minimer

Takstblad 2017 pdf
Takstblad 2016 pdf

Se hvad vandprisen er for 40m3    _ 160mpdf

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd.

 

Opkrævning:

 

Aconto opkrævninger udsendes pr kvartal med følgende forfaldsdatoer i 2017: 1 marts, 1 juni, 1 september, 1 december.

Årsafregning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016, udsendes i februar 2017 med forfaldsdato den 1. marts 2017.

 

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringsskrivelser. Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

 

 

Ved manglende selvaflæsning for målerstand den 31. december 2016 udsendes max. 1 erindringsskrivelse. Ved fortsat manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved vandværkets foranstaltning, mod et gebyr fastsat i takstbladet. Er dette ikke muligt, ansættes periodens vandforbrug efter skøn.

 

Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket 

 

Copyright Rambøll Danmark A/S