Priser


Priser for 2018

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd.

Opkrævninger:
Aconto opkrævninger udsendes pr kvartal med følgende forfaldsdatoer i 2018: 1. marts, 1. juni, 3. september, 3. december.
Årsafregning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018, udsendes i februar 2019 med forfaldsdato den 1. marts 2019.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringsskrivelser. Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

Ved manglende selvaflæsning for målerstand den 31. december 2018 udsendes max. 1 erindringsskrivelse. Ved fortsat manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved vandværkets foranstaltning, mod et gebyr fastsat i takstbladet. Er dette ikke muligt, ansættes periodens vandforbrug efter skøn.

Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket