Meddelelser

Information til forbrugere omkring aflæsning af ny fjernaflæst målertype.
Har du fået en ny fjernaflæst måler, skal du ikke som hidtil aflæse og indsende din måleraflæsning ved kalenderårets afslutning. Du vil derfor ikke modtage et aflæsningskort til dette formål.
Næsby Vandværk vil frem over pr. 31. december automatisk foretage en dokumenteret fjernaflæsning af din nye vandmåler.
Det er vandværkets ambition på sigt at øge frekvensen for fjernaflæsningen til flere gange årligt.
Se eksempel på måler her:
PDF

Vi skifter alle gamle vandmålere til Kamstrup elektronisk vandmåler.
De elektroniske vandmålere er forsynet med batteri, der holder hele vandmålerens levetid.
Den nye måler aflæses af vandforsyningen via trådløs radiokommunikation, der er indbygget i måleren.
Fjernaflæsningen foregår ved, at vi kører forbi ejendommene (drive-by). Aflæsningen vil normalt foregå omkring årsskiftet.
Vi har nu skiftet hovedparten af målerne og forventer at samtlige målere er udskiftet medio 2019.
Se kan se mere på:
Kamstrup

Ansøgning om refusion af vandafgift i forbindelse med vandspild.
Se vejledning:
Blanket

Gratis SMS service.
Vi har lavet en aftale med Blue Idea, som indhenter mobilnumre på samtlige husstande. Alle forbrugere med mobilnumre, tilknyttet De Gule Sider, er automatisk tilmeldt sms service. Hvis man ikke ejer en mobiltelefon, får man informationer via almindelig brevpost eller omdelt besked.

Fælles aflæsning for Næsby Vandværk og Administrations Service Fyn.
I 2007 indledte vi samarbejde med Administrations Service Fyn, om aflæsning af vandmålerne. Aflæsning af vandmåleren vil være grundlaget for årsopgørelse for både vand- og afløbsafgift. Næsby Vandværk udleverer aflæsningen til Administrations Service Fyn for beregning af afløbsafgift.

Vandet mælkehvidt.
Hvis vandet er mælkehvidt, så hæld et glas vand op og lad det stå lidt. Hvis det bliver klart, er der tale om luft i vandet. Luft i vandet er helt ufarligt. Det kan opstå, hvis der har været lukket for vandet.

Vandet rustfarvet.
Hvis vandet er blevet uklart eller rustfarvet, skyldes det reparationer på vandledningen i gaden eller ejendommen. Misfarvningen er forbigående og skyldes, at aflejringer af jern i ledningen rives løs. Det er ikke sundhedsfarligt. For at få klart vand igen gennemskylles installationen.

Hvis vasketøjet er blevet rustfarvet.
Læg tøjet i blød i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 l. vand. Brug plastbalje - ikke badekar - da syren kan ødelægge emaljen. Efter ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda pr. 10 l. vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter almindelig vask. Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.

Blågrønne aflejringer.
I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer.

Kontrol af vandmålere.
Vandmålerne er udlånt af vandværket og vil med mellemrum blive kontrolleret/udskiftet. Vandmålerne skal være let tilgængelige, således at aflæsning/udskiftning kan finde sted. Ved udskiftning af vandmålere vil berørte vandbrugere blive orienteret herom pr. brev/mail. Regler for kontrol/udskiftning af vandmålere er fastsat af folketinget. Se bekendtgørelse på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158715