Log ind   |  
Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Næsby Vandværk:

Næsby Vandværk 
Stærehusvej 100
5270 Odense N
Telefon: 66 18 70 46
Kontortid: mandag - torsdag kl. 8-12
Drift: Henning Jensen

Vagttelefon: 69 15 26 36


E-mail: nv@nvvand.dk

CVR: 12499612

Danske Bank: 0914-0009711368

 

 


Priser Minimer

Takstblad 2018 pdf
Takstblad 2017 pdf

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd.

 

Opkrævninger:

 

Aconto opkrævninger udsendes pr kvartal med følgende forfaldsdatoer i 2018: 1. marts, 1. juni, 3. september, 3. december.

Årsafregning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018, udsendes i februar 2019 med forfaldsdato den 1. marts 2019.

 

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringsskrivelser. Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

 

 

Ved manglende selvaflæsning for målerstand den 31. december 2018 udsendes max. 1 erindringsskrivelse. Ved fortsat manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved vandværkets foranstaltning, mod et gebyr fastsat i takstbladet. Er dette ikke muligt, ansættes periodens vandforbrug efter skøn.

 

Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket 

 


Copyright Rambøll Danmark A/S